Een overzicht van onze acties in 2019 en 2020:


20 februari 202014 december 2019 4 oktober 201922 juni 2019

17 februari 2019 18 mei 2019
Ambassador Westland club maakt deel uit van de Internationale Ambassador Club, die meer dan 4000 leden heeft en vertegenwoordigd is in vrijwel alle continenten. De Ambassador Club is geen serviceclub in de strikte zin van het woord, maar toch steunen wij enige lovenswaardige initiatieven ten behoeve van onze maatschappij.

De essentie van het Ambassadorschap is dat clubleden maandelijks bij elkaar komen om gezellig te tafelen in een eigen clublokaal, vaak gecombineerd met een toedracht van een interne of externe spreker. De clubs zijn boeiende plaatsen waar vriendschap, vrijheid, hulpvaardigheid, verdraagzaamheid en menselijkheid de kernwoorden zijn. Zo ontstaat een hechte vriendenkring die naast hun maandelijkse bijeenkomst, ook tijd vrijmaakt voor een visite aan een andere club, een bedrijfsbezoek, een uitstap of een reis.

Men wordt Ambassador na voordracht door een ander lid en na aanvaarding door de andere leden van de club. Vaak dragen de leden een verantwoordelijkheid in het professionele en/of sociale leven en ze behoren tot alle sociale, culturele, filosofische, politieke en religieuze overtuigingen. Deze verscheidenheid is voor de leden een verrijking. Het vergt dan ook een open geest en respect voor elkaars meningen en opvattingen, om met deze mensen een echte vriendenclub te vormen.


Onze vorige acties: